8+9.trinn - Nasjonale prøver

Informasjon om nasjonale prøver ved Mellomhagen ungdomsskole

Skolen vil i perioden 31.08.20 – 24.09.20 (uke 36 – 39) gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8.trinn, og i lesing og regning på 9.trinn. Alle prøvene vil bli gjennomført elektronisk.

Elevene får inntil 90 min til å bruke på prøvene i lesing og regning, mens på engelsken kan elevene bruke 60 min.

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi kunnskap om elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk - ferdigheter som i tillegg er viktige for elevenes læring i alle fag. Informasjon fra prøvene danner videre grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

De nasjonale prøvene gir informasjon om elever på alle nivåer, og prøvene har derfor både lette og vanskelige oppgaver. Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever, og det kan kun innvilges fritak for prøvene i helt spesielle tilfeller, og da etter søknad fra foreldre. Elever som er syke på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake igjen på skolen.

Til toppen