AVLYST: Orienteringsmøte for kommende ungdomsskoleelever

Møte 25.03.20 for foresatte fra Valby og Østre Halsen skole er avlyst/utsatt

Avlysningen skjer som et tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Beslutningen er tatt på bakgrunn av anbefalinger gitt av Rådmann/kommunelegen. Vi vil komme tilbake til informasjon om hvordan orienteringen vil bli gitt.

Til toppen