Deltakelse i julegudstjeneste eller likeverdig kulturelt tilbud

Innhold

Onsdag 21. desember har elevene ved Mellomhagen ungdomsskole valget mellom å delta på julegudstjeneste i Østre Halsen kirke, eller å delta på et likeverdig kulturelt tilbud på skolen.

Julegudstjenesten arrangeres som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, og begrunnes i overordnet del av læreplanen kapitel 1 og 2, samt opplæringsloven § 1-1. Julegudstjenesten er ikke en del av KRLE-faget. Elever som ikke deltar på julegudstjenesten har et kulturelt likeverdig tilbud på skolen i den tiden julegudstjenesten varer. 

Alternativ 1: Julegudstjeneste i Østre Halsen  kirke kl.13.00

Tradisjonell julegudstjeneste, der elevene bl.a. deltar i skolekor, tekstlesing, salmesang og bønn.

Alterantiv 2: Kulturelt likeverdig opplegg på skolen om norske vinter- og juletradisjoner, og om det å være en god venn kl.13.00

Om norske vinter- og juletradisjoner og det å være en god venn, med musikk og tekster knyttet til årstiden og tema. 

Viktig

Elever som ikke skal delta på julegudstjenesten må aktivt meldes av denne (jamfør vedtak i kommunestyret). Dette har dere foresatte allerede gjort i forbindelse med signeringen av samtykkeerklæringene i Visma.

Skulle det være noen av dere som ennå ikke har gjort dette, må dere snarest logge dere inn i Visma og signere på disse.

Om man tidligere har samtykket til deltakelse i julegudstjeneste, men nå ønsker at barnet likevel ikke skal delta, så gir foresatte beskjed om dette til skolen ved å sende en melding til kontaktlærer i Visma.  

Frist for eventuelt å melde sitt barn av julegudstjenesten er fredag 16. desember 2022.

Siste skoledag

Siste skoledag før juleferien er for øvrig torsdag 22. desember, hvor elevene slutter kl. 11.15.

Til toppen