Skolehelsetjeneste

Innhold

Kontaktpersoner innen helsetjenester ved Mellomhagen ungdomsskole.

Trenger du kontakt med helsesykepleier?

Ved henvendelser fra/vedrørende ungdom mellom 12-16 år

Kontakt helsesykepleier ved din skole på SMS eller telefon:

Helsesykepleier Gunhild Støvland

telefon 98225608, gunhild.stovland@larvik.kommune.no

For ungdom over 16 år

Ved å logge deg inn på Helsenorge.no kan du etablere kontakt med helsesykepleier, avtale timer, avbestille timer, få varsling/påminnelse og hente relevant informasjon om deg og tjenestene.

Kontortid

Helsesykepleier har fast kontortid på skolen hver mandag og torsdag kl. 08.30–15.00.

Til toppen