Klassekontakt

Hvorfor klassekontakter?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Klassekontakter

Ellen Furustad 10A
Hanne Kristin Eldevik 10A - vara
Petter Duvholt Havnås 10B
Emil Sebastian Gjone Dreng 10B - vara
Charlotte Marie Amundsen 10C
Hans Berge 10C
Nora Midtvik Thorstensen 10C - vara
Anette Roland 8A
Therese Walin 8A
Linda Christine Mellum 8B
Line Kreken-Sjulstad 8B
Cathrine Roland Wiik 8C
Mona Teigen Hellner 8C
Ine Andersen 9A
Merete Gulbrandsen Lundiin 9A
Anne Kari Kroken 9B
Camilla Anna Mäki 9B
Kaja Enoksen 9B
Henriette Cecilie Austnes 9C
Ole Marius Archer 9C
Til toppen