• Telefon 33 17 23 40
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Mellomhagen 33, 3261 LARVIK
  • Rektor Gro Baarnes Eriksen

Administrasjon

Elisabeth Anvik Melhus Rådgiver
Gro Baarnes Eriksen Rektor
Kari-Ann Skogen Lien Konsulent /Skolesekretær
Marit Gjøvåg Teamleder 9. og 10. trinn
Stine Nesse Langemyr Teamleder 8. trinn
Til toppen