Ordensreglement

Innhold

Mellomhagens trivsels- og ordensreglement.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Regler

Skolens regler gjelder i skoletiden og ved alle arrangementer i regi av skolen. Det skal i tillegg utarbeides regler for hvert enkelt klasserom.

Hva kan vi ALLTID forvente?

 • Vi behandler hverandre med respekt:
  • Snakker fint til og om hverandre
  • Rekke opp hånda og vente på tur
  • Lytte
  • Du må ha tillatelse for å ta bilder video av andre
 • Ørepropper brukes kun etter avtale
 • Vi løser konflikter ved å snakke sammen eller be voksne om hjelp.
 • Du tar ansvar for egne og andres ting og skolens eiendeler:
  • Trivsel
  • Chromebook
  • Bøker
 • Du møter presis til timer, har orden i skolesaker og leverer arbeid til avtalt tid.
 • PC skal kun brukes til skolearbeid eller etter avtale.
 • Mobilen ligger avslått i sekken.

Ansvar- Respekt- Målrettet - Empati (V-A-R-M-E)

Regelbrudd

Hva kan vi ikke akseptere, som vi alltid må gå inn å korrigere

 • Mobbing og krenkende atferd
 • Forstyrrer undervisning
 • Hærverk
 • Negativ språkbruk
 • Utøve vold
 • Røyk, snus, rusmidler og e-sigaretter
 • Våpen, kniv, lighter, slagvåpen og farlige gjenstander
 • Ikke lov til å ta, ha eller dele bilder av andre på nett
 • Ikke laste ned ulovlige spill, programvarer, ikke skolerelatert materiell
 • Ikke mobilbruk på skolen

Mindre alvorlig regelbrudd

Faglærer/Assistent/Kontaktlærer

 • Forstyrrer undervisning
 • Spise/drikke/hente vann etter avtale
 • Negativ språkbruk/ krenkende atferd
 • Ikke leverer innleveringer til avtalt tid
 • Bruk av mobil på skolen uten avtale
 • Bruk av Ipad utenom avtale
 • Gå utenfor skolens område
 • Handle på butikken - kun etter avtale
 • Komme for sent til timer
 • Snøballkasting - kun på anviste plasser
 • Ikke ladet Ipad hjemme

Konsekvenser

 • Påminnelse - si fra hva du forventer.
 • Mobilen tas inn + anmerkning.
 • Anmerkning for forsentkomming dersom det ikke er gitt beskjed.
 • Ipad inndras midlertidig.

Alvorlig regelbrudd

(gjentagende mindre alvorlige regelbrudd)
Faglærer/Assistent/Kontaktlærer/teamleder

 • Forstyrrer undervisningen
 • Krenkende atferd
 • Hærverk
 • Laste ned spill eller programvare som ikke er skole relatert materiell
 • Plagiat/delvis plagiat
 • Skulking av timer/dager - borte deler av timen
 • Juks
 • Røyk, snus, e-sigaretter
 • Bruk av lighter

Konsekvenser

 • Snakke med eleven + telefon hjem + anmerkning.
  • Samme dag i timer/friminutt/etter skoletid
  • Hjelpe eleven til mestring, finne gode strategier/gjøre avtaler.
  • Alltid oppfølgingssamtale etter 1-2 uker.
 • Juks/plagiat karakter 1 + anmerkning.
 • Hærværk, opprydding og evt erstatning.
 • Inndragning av gjenstander.
 • Brev i Visma hvis fare for nedsatt orden og oppførsel.

Svært alvorlig regelbrudd

Kontaktlærer/teamleder/rektor

 • Mobbing og krenkende atferd
 • Hærverk
 • Utøve vold
 • Rusmidler
 • Våpen, kniv, slagvåpen og farlige gjenstander
 • Ikke lov til å ta, ha eller dele bilder/film av andre på nett
 • Tyveri

Konsekvenser

 • Rektor/teamleder innkaller foreldre og elev til møte samme dag.
 • Anmekrning.
 • Inndragning av gjenstander.
 • Evt samarbeid med andre instanser
  • politianmeldelse
  • nytt opplæringssted
 • Evt utvisning 1-3 dager.
 • Nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

Verdisaker

Skolen er ikke ansvarlig for elevenes verdisaker!

Til toppen