Foreldremøte om rusmidler og festing på 10. trinn

Innhold

Skolen har mottatt en bekymringsmelding om festing og alkoholbruk på 10.trinn. Vi ønsker å gå i dialog med dere foreldre, slik at vi i størst mulig grad får en trygg avslutning på skoleåret.

Vi inviterer derfor til foreldremøte torsdag 25.mai kl.18.00 i gymsalen på Mellomhagen
ungdomsskole.

Foreldre melder seg på her innen fredag 19.mai: https://shorturl.at/dkqvW
Møtet er obligatorisk for alle elever.

AGENDA:
● Informasjon fra Politiet / Vidar Duvholt
● Innlegg fra fastlege / Janne Kristin Aasen Hansen
● Historien om Ola / mor Birgitte Broager Thorsen

Vel møtt!

Til toppen