Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver blir gjennomført i uke 36 -40

Alle trinn skal ha kartleggingsprøver i norsk, regning og engelsk. 

8.trinn. Norsk uke 38. Matematikk i uke 39 og engelsk i uke 40.

9.trinn. Engelsk i uke 37. Norsk og matematikk i uke 38.

10.trinn Matematikk og norsk i uke 36. Engelsk i uke 37.

Dette blir gjennomført på skolen for at vi lettere kan

  • bidra til økt tilpasset opplæring ute i klasserommene
  • Sikre at vi tilpasser for alle elever på en god måte

 

Mvh.

Gro B. Eriksen, rektor Mellomhagen ungdomsskole

Til toppen