Neste skoleårs 8. trinn - valgfag og tilvalgsfag

Innhold

Det er tid for å velge valgfag og tilvalgsfag for neste skoleårs 8. trinn. Søknadsfrist 1. mai 2023

Hvordan velge?

  • Motivasjon viktigst! ”Språk er gøy”
  • Faglig nivå (de fleste med spesiell tilrettelagt undervisning oppfordres til å velge arbeidslivsfag / fordypningsfag)
  • Muligheter for hjelp/støtte hjemme?
  • Konsekvenser for valg av vgs
  • Lytt til barneskolelærerens råd
  • Eleven bestemmer, andre rådgir

Hvordan søke?

Valget av 2. fremmedspråk, arbeidslivsfag eller fordypningsfag gjøres før 8.klasse, og det gjelder gjennom hele ungdomsskolen.

Alle må legge inn et førsteønske og et alternativt ønske.

Faget faller bort om det er mindre enn 7 elever som velger det.

Søk om valgfag og tilvalgsfag

Frist for å søke

Mandag 1. mai 2023

Når får jeg svar?

Det gis beskjed før sommerferien om hvilket språk/fag eleven får.

Kan jeg bytte?

Normalt ingen byttemulighet.
Unntaksvis fram til jul i 8. klasse.

Til toppen