Neste skoleårs 9. og 10. trinn

Det vil være en mulighet for å endre valgfag/tilvalgsfag for neste skoleår. Søknadsfristen er 25. mars. Se vedlagte søknadsskjema.

Til toppen