Organisering av hjemmeundervisning på Mellomhagen ungdomsskole

Her er detaljert informasjon om hvordan hjemmeundervisningen organiseres for elevene ved Mellomhagen ungdomsskole.

Organisering av hjemmeundervisning på Mellomhagen ungdomsskole

Mellomhagen ungdomsskole gir hjemmeundervisning fra mandag 16.mars. Dette gjøres på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets føringer og kommunens veileder.

Vi følger anbefalingene og har i utgangspunktet gitt de ansatte hjemmekontor fra mandag 16.mars. Møter som skulle vært gjennomført på skolen i tiden frem til påske er derfor utsatt.

For elever ved Mellomhagen gjelder følgende for hjemmeundervisning:

Hjemmeundervisningens innhold er beskrevet i classroom i hvert fag. Dette er et dynamisk dokument elevene må inn på daglig.

  • Vi ønsker også at foresatte holder seg oppdatert i classroom for å følge opp eget barn. Faginnholdet har til hensikt å være strukturert og oversiktlig samt legge til rette for normal dagsrytme.
  • Elevene forventes å være i hjemmet i perioden hvor de skulle vært på skolen. Det vil være flere sjekkpunkt mellom lærer og elever i løpet av dagene. Morgenmøte på starten (08.30 - 09.00) der kontaktlærer gjennomgår dagsplanen med elevene, og slutten av hver skoledag (14.00) der elevene skriver og leverer logg fra dagen. I tillegg må eleven sjekke inn i chatten når ny time starter med mindre annet er avtalt med kontaktlærer. Timeplanen ligger tilgjengelig i classroom og på skolens hjemmeside (velg: klassetrinn, trinn, arbeidsplaner og deretter åpner «Timeplan 8/9/10-trinn fjernundervisning»).
  • Ved sykdom melder foreldre dette i Visma som vanlig.
  • Elever som ikke deltar på sjekkpunkt vil få ført fravær i Visma.
  • Samtykke til videomøte sendes ut sentralt fra kommunen i Visma (husk å trykke lagre). Dette vil ta noe tid. Send derfor en melding i Visma dersom du ikke samtykker til at eleven deltar på videomøte med lærerne.
  • Faginnholdet vil bestå av oppgaver, øvelser og vurderinger som skal gjøres. Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får, gjøres.


Det forsøkes å legge opp til varierte undervisningsopplegg. Elever skal ikke samarbeide fysisk med andre elever, men det kan bli gitt oppgaver hvor elevene samarbeider digitalt. 

Lærerne svarer på spørsmål på de oppsatte tidspunktene for faget.

Enkelte elever blir i tillegg fulgt opp av assistentene våre. 

Punktene over kan by på ulike utfordringer, særlig i en innkjøringsfase, for elevene, for skolen og foresatte. Vi må ha en gjensidig forståelse for dette.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål.

Skolens telefonnummer (3317 2340) kan også brukes i perioden mandag-fredag kl. 08.00-15.00. (Den er viderekoblet fra kl. 14.00 onsdag 18.mars)

Lykke til.

 

Mvh

Rektor Gro Baarnes Eriksen

Til toppen