Slik går du fram for å få støtte fra NAV

Lingits produkter hjelper deg med dysleksi med blant annet rettskriving, valg av riktig ord og få tekst opplest. Våre programmer Lingdys og Textpilot er godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral.

Ønsker du egen lisens fra NAV?

For å få tildelt våre program fra NAV Hjelpemiddelsentral må du:

  • være under utdanning
  • ha dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), som er signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende.

Slik søker du - steg for steg:

  1. Gå til NAVs søknadskjema (lenke i knapp nedenfor). Her velger du «Søknad om hjelpemidler til kommunikasjon» og «Send på papir».
  2. Først må du velge hvilken type dokumentasjon du skal legge ved søknaden.
  3. Oppgi fødselsnummer for den personen søknaden gjelder.
  4. Du må laste ned og skrive ut «Førsteside til saken din» som skal ligge på toppen av søknaden når den sendes inn.
  5. Last ned selve søknadsskjemaet. Her kan du printe ut skjemaet og fylle inn informasjonen for hånd, eller du kan fylle inn informasjonen på maskinen hvis du åpner dokumentet i Adobe Acrobat Reader.
  6. I punkt 6 i søknadsskjemaet, skal du skrive inn hvilket hjelpemiddel det søkes om. Her skriver du inn HMS-artikkelnummer for programpakken du skal søke om (oversikt i knapp nedenfor). Søker du om en av våre programpakker får du tilgang til alle våre program i en og samme lisens
  7. Når du har fylt ut skjemaet (og printet det) og lagt ved dokumentasjonen, sendes søknaden til adressen som fremkommer av «Førsteside til saken din».

PS! Hvis du vil, kan du få en lånelisens fra oss mens NAV behandler søknaden din.

Til toppen