Stort engasjement og innsats fra FAU

Innhold

Referat fra møte mellom FAU og Larvik kommune eiendom 13.02.2023

Skolegårdsprosjekt

Hensikten med møtet er å forankre skolegårdsprosjektet hos LK eiendom.

Siden Mellomhagen ikke ble prioritert inn i kommunens skolegårdsprosjekt, ønsker FAU å etablere et eget prosjekt, søke midler, og oppgradere utfra det. Planen for prosjektet ble kort gjennomgått i møtet, og det ble informert om at prosjektet også er drøftet med leder av det kommunale skolegårdsprosjektet, Jenny Hartveit Almli.

Det er rektor som har ansvar for vedlikehold på skolens område. FAU jobber med prosjektet, men kan ikke ta ansvar for vedlikehold av skolegården og det som skjer der i etterkant av oppgradering.
Derfor er det også viktig for skolen og FAU å kvalitetssikre at en oppgradering av skolegården blir gjort riktig.

FAU er ikke bundet av kommunens innkjøpsavtaler, samtidig kan det være hensiktsmessig å bruke de leverandørene som kommunen har avtaler med, med tanke på vedlikeholdsavtaler. Viktig at FAU går en ekstra runde på dette før vi inngår avtale med leverandører, og be om å få FTV-dokumentasjon ( forvaltning, drift og vedlikehold) på det som skal leveres. Prosjektet ønsker bistand fra eiendom og leder av skolegårdsprosjektet i forhold til disse avtalene, og det kan eiendom bidra med.

Det er mange faktorer som må tas hensyn til når skolegården skal planlegges, som eks plassering av stativer slik at det ikke er til hinder for renovasjon, brannvesen og brøyting. Eiendom kobles derfor på når vi har et tegningsunderlag for å kvalitetssikre dette.

 

Til toppen