Velkommen til avslutningsfest for 10. trinn!

Mellomhagen ungdomsskole har gleden av å invitere til avslutningsfest for avgangsklassene 2021 i gymsalen på Mellomhagen ungdomsskole torsdag 17. juni.

På grunn av Covid-19-restriksjoner må vi avholde avslutningene klassevis.

Tid

Klasse 10C kl. 16.30

Klasse 10B kl. 17.30

Klasse 10A kl. 18.30

På programmet står taler, hilsener og diverse elevinnslag, samt utdeling av elevenes vitnemål.

Vi ønsker elever og foresatte velkommen til en hyggelig avslutning!

med hilsen
Gro Baarnes Eriksen
rektor

Til toppen