Velkommen til foreldremøte for 10. trinn

Torsdag 16. september 2021 kl. 17.30.

På grunn av koronarestriksjoner ønsker vi at det kun kommer en foresatt per elev.

Det blir først en felles informasjonsdel i gymsalen.

Deretter går vi på klasserom og har valg av klassekontakter og FAU representanter, samt tar opp klassesaker.

Agenda foreldremøte 10. trinn

  • velkommen
  • presentasjon av lærere på trinnet
  • $9A
  • fravær, søke fri og grønt nivå
  • viktige datoer
  • språkbruk og hærverk
  • rådgiver Elisabeth A. Melhus informerer om søknadsprosessen til videregående

Hilsen fra team 10

Til toppen