Velkommen til foreldremøte for 8. trinn

Tirsdag 14. september 2021 kl. 17.30.

På grunn av koronarestriksjoner ønsker vi at det kun kommer en foresatt per elev.

Det blir først en felles informasjonsdel i gymsalen.

Deretter går vi på klasserom og har valg av klassekontakter og FAU representanter, samt tar opp klassesaker.

Agenda foreldremøte 8. trinn

  • velkommen
  • presentasjon av lærere på trinnet
  • $9A
  • fravær, søke fri og grønt nivå
  • viktige datoer
  • språkbruk og hærverk
  • besøk av Erica fra politiet
  • helsesøster

Hilsen fra team 8

Til toppen