Velkommen til skolestart

Innhold

Velkommen til nytt skoleår alle elever og foresatte på Mellomhagen ungdomsskole. Skolen vil spesielt ønske velkommen våre nye 8.klassinger og andre nye elever, samt deres foresatte. Vi starter opp nytt skoleår mandag 17. august kl. 08.30. I forbindelse med koronaviruset iverksettes tiltak på gult nivå. Vi følger veileder om smittevern, utarbeidet av FHI og Utdanningsdirektoratet.

Smitteforebyggende tiltak på Mellomhagen ungdomsskole fra mandag 17. august 2020:

Klasser/grupper

 • Undervisning foregår i klasser (1 klasse = 1 kohort)
 • Hver klasse har oppstilling ute på anviste plasser hver morgen og etter pauser - blir hentet av voksen
 • Klassekart i alle klasserom med plassering hvor elever skal sitte 
 • Blandede grupper i tilvalgsfag og valgfag gjennomføres (min 1 m avstand til elever i andre klasser 

Håndvask/ hygiene

 • Sprit/ håndvask før alle undervisingsøkter, ved spising og etter toalettbesøk
 • Nysing og hosting i albuen
 • All kroppsøving foregår utendørs
 • Garderobe benyttes ikke til dusjing
 • Svømming gjennomføres i grupper på 15 (halv klasse) 

Pauser

 • Hvert trinn har eget område/sone utendørs. Sonene rulleres mellom klassene 
 • Skolen følger ordinær tidsplan med forsterket voksentetthet - en voksen per klasse i alle pauser.
 • Spising på fast plass
 • Skolen tilbyr ikke kantine

Undervisningsområder

 • Klassene følger ordinær romplan, dvs. at elever kan bytte undervisningsrom i løpet av en dag

Sykdom

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte p å skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (en dag symptomfri og der etter  tilbake på skolen)

Annet

 • Foreldremøter gjennomføres klassevis med forsterkede hygienetiltak
 • Kontaktsport kan gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer for idrett
 • Idrettsdagen forsøkes gjennomført

Til toppen