Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Adele Beate Hansen 10b - vara
Bjørg Lisbeth Hansen 8b
Camilla Sleveland Lundh 10c- Leder
Cathrine Hollekim Lekven 9c - vara
Charlotte Lundell 10c -vara
Christine Widerøe Frenvik 9c
Håkon Køhn Lund 8b - vara
Jorunn Abrahamsen 10a
Linda Maria Sneve 8a
Linda Trettvik 9c
Marianne Burkeland-Matre 8c - vara
Marion Hetty Hansen 8c
Merete Gjone 9b
Pål Andre Larsen 10b
Sabine Synnøve Freyer 8a - vara
Silje Therese Strømberg 9a
Siv Anita Dahle Strand 9a - vara
Til toppen