Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Ann Charlott Ingebrigtsen 8A
Arne Vikan 9A
Camilla Sleveland Lundh 8C
Eelco Gerben Maria Van Raaij 9B: vara
Elisabeth Ramberg Kåsa 9C: vara
Gry Brathagen 10C
Hilde Viker Berntsen 10A: vara
Janne Borch-Jenssen 8B: vara
Katharina Eriksen 8A: vara
Linda Trettvik 10B
Line Kamilla Heimestøl 8C: vara
Magne Mons Turøy 9A: vara
Magrit Fjeldskår Tholfsen 10A
Marit Peggy Løset Eriksen 10B: vara
Pål Andre Larsen 8B
Therese Elisabeth Oxholm 9C
Tom Rygh 10C: vara
Trine Roe Borgersen 9B
Til toppen