Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Beatrice Angelique Berglund Johansen 9A - vara
Bjørg Lisbeth Hansen 9B - vara
Camilla Høyby Andersen 8B- leder
Charlotte Marie Amundsen 10C
Ellen Furustad 10A
Hanne Kristin Eldevik 10A - vara
Helen Christine Kaupang 9C - vara
Ina Helen Ludvigsen 8C
Ina Kristoffersen 8B - vara
Jørgen Lysnes 8A-vara
Kristin Kolstad 9A
Kurt Andre Høyessen 9C
Marion Hetty Hansen 9B
Merete Gjone 10B
Rikke Cecilie Halvorsen 10C - vara
Therese Walin 8A
Thomas Bronken 8C - vara
Til toppen