Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Bjørg Lisbeth Hansen 8b
Christine Widerøe Frenvik 9c
Håkon Køhn Lund 8b - vara
Jorunn Abrahamsen 10a -nestleder
Linda Maria Sneve 8a
Marianne Burkeland-Matre 8c - vara
Merete Gjone 9b - leder
Mona Teigen Hellner 10c
Monica Bremseth-Lundh 9a
Pål Andre Larsen 10b
Sabine Synnøve Freyer 8a - vara
Til toppen