Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Adele Beate Hansen 9b - vara
Ann Charlott Ingebrigtsen
Arne Vikan 10a
Camilla Sleveland Lundh 9c- Leder
Cathrine Hollekim Lekven 9c - vara
Charlotte Lundell 8b -vara
Elisabeth Ramberg Kåsa 10c - vara
Karoline Anita Midtskog 8b
Linda Trettvik 8c
Magne Mons Turøy 10a - vara
Pål Andre Larsen 9b
Roger Reiersen 10b
Silje Therese Strømberg 8a
Siv Anita Dahle Strand 8a - vara
Therese Elisabeth Oxholm 10c
Trond Erik Borgersen 10b -vara
Til toppen