Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Ellen Askeland Jørgensen
Felix Theodor Langfeldt Boye
Gro Baarnes Eriksen
Linda Sørli Bakke
Til toppen