Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Ann Charlott Ingebrigtsen (nestleder FAU)
Camilla Sleveland Lundh (leder FAU)
Eileen Langerud
Ellen Askeland Jørgensen
Gro Baarnes Eriksen
Kornelius Hjertø-Aaraas
Linda Sørli Bakke
Ludvik Theodor Kjendlie
Til toppen