Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Bjørg Lisbeth Hansen
Cecilie Korsdal ansatt
Charlotte Marie Amundsen foresatt
Ellen Furustad FAU-leder
Emilia Strømberg Blakseth Elev
Gjermund Holt
Gry Sande undervisningspersonalet
Ida Dorthea Öhman Elevrådsleder
Marion Hetty Hansen foresatt
Nicole Elisabeth Stia Røsholt politiker
Rune Dreng Politiker - vara
Therese Nørberg undervisningspersonalet
Til toppen