Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cecilie Korsdal ansatt
Gro Baarnes Eriksen Rektor
Gry Sande undervisningspersonalet
Jorunn Abrahamsen nestleder FAU
Merete Gjone leder FAU
Therese Nørberg undervisningspersonalet
Til toppen