Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Egil Irgens Høeg Kommunestyrets representant
Eileen Langerud
Ellen Askeland Jørgensen
Gro Baarnes Eriksen Rektor
Linda Sørli Bakke
Til toppen