Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Bjørg Lisbeth Hansen Leder
Cecilie Korsdal ansatt
Charlotte Marie Amundsen Foresatt
Ellen Furustad FAU-leder - nestleder
Emilia Strømberg Blakseth elev
Gjermund Holt Rektor
Gry Sande undervisningspersonalet
Ida Dorthea Öhman Elevrådsleder
Marion Hetty Hansen Foresatt
Nicole Elisabeth Stia Røsholt politiker
Rune Dreng Politiker - vara
Therese Nørberg undervisningspersonalet
Til toppen